Perspektywy rozwoju motoryzacji w województwie śląskim// 20.03.2013

W dniu 20 marca 2012 roku w Hotelu Qubus w Katowicach odbyła się konferencja pt. Perspektywy rozwoju motoryzacji w województwie śląskim.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego oraz możliwości współpracy nauki i biznesu w branży motoryzacyjnej. Szczególna uwaga poświęcona została perspektywom rozwoju tego sektora.

Materiały z konferencji dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się

SZKOLNICTWO WYŻSZE WOBEC WYZWAŃ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Wiedza – Przemysł – Współpraca // 18.12.2012 r.

W dniu 18 grudnia 2012 roku w Górnośląskim Parku Przemysłowym przy ul. Konduktorskiej 39a w Katowicach odbyła się konferencja: Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki, Wiedza – Przemysł – Współpraca.

Na konferencji zostały przedstawione wyniki badania: Możliwości zaspokojenia potrzeb regionalnych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w zakresie kompetencji oraz kierunków kształcenia przez jednostki naukowe z województwa śląskiego zrealizowanego w ramach projektu Automotive Silesia Region.

Ponadto zaprezentowano praktyczne przykłady współpracy sfery nauki i biznesu, a także omówiono możliwości kształtowania współpracy w zakresie edukacji i nauki uczelni wyższych z biznesem w kontekście zmian zachodzących obecnie w systemie szkolnictwa wyższego.

Materiały ze spotkania dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się

Transfer Wiedzy w Branży Motoryzacji: Nowe wyzwania - nowe inwestycje - nowe perspektywy współpracy // 16.11.2011

W dniu 16.11.2011 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyła się konferencja otwierająca projekt AUTOMOTIVE SILESIA REGION pt. Transfer Wiedzy w Branży Motoryzacji: Nowe wyzwania - nowe inwestycje - nowe perspektywy współpracy.

Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z nowymi materiałami stosowanymi w branży motoryzacyjnej, jak polimery i biopolimery, a także możliwości wykorzystania robotów i systemów zarządzania produkcją.

Materiały z konferencji dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się

Sektor motoryzacji w województwie śląskim wobec trendów światowych //09.05.2012

W dniu 09 maja 2012 roku w Górnośląskim Parku Przemysłowym w Katowicach odbyła się konferencja pt. Sektor motoryzacji w województwie śląskim wobec trendów światowych - Technika, Wiedza, Inwestycja.

Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z trendami w zakresie techniki, wiedzy i inwestycji, które w najbliższych latach mogą oddziaływać na branżę motoryzacyjną w województwie śląskim.

Materiały z konferencji dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się