Perspektywy rozwoju motoryzacji w województwie śląskim// 20.03.2013

W dniu 20 marca 2012 roku w Hotelu Qubus w Katowicach odbyła się konferencja pt. Perspektywy rozwoju motoryzacji w województwie śląskim.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego oraz możliwości współpracy nauki i biznesu w branży motoryzacyjnej. Szczególna uwaga poświęcona została perspektywom rozwoju tego sektora.

Materiały z konferencji dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się

SZKOLNICTWO WYŻSZE WOBEC WYZWAŃ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Wiedza – Przemysł – Współpraca // 18.12.2012 r.

W dniu 18 grudnia 2012 roku w Górnośląskim Parku Przemysłowym przy ul. Konduktorskiej 39a w Katowicach odbyła się konferencja: Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki, Wiedza – Przemysł – Współpraca.

Na konferencji zostały przedstawione wyniki badania: Możliwości zaspokojenia potrzeb regionalnych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w zakresie kompetencji oraz kierunków kształcenia przez jednostki naukowe z województwa śląskiego zrealizowanego w ramach projektu Automotive Silesia Region.

Ponadto zaprezentowano praktyczne przykłady współpracy sfery nauki i biznesu, a także omówiono możliwości kształtowania współpracy w zakresie edukacji i nauki uczelni wyższych z biznesem w kontekście zmian zachodzących obecnie w systemie szkolnictwa wyższego.

Materiały ze spotkania dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się

Nanotechnologie w sektorze motoryzacji // 07.11.2012

W dniu 7 listopada 2012 roku w siedzibie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie warsztatowe pt. "NANOTECHNOLOGIE W SEKTORZE MOTORYZACJI".
Podczas spotkania uczestnicy przedstawili swoje spostrzeżenia oraz ofertę w zakresie możliwości wykorzystania nanotechnologii w polskiej motoryzacji. Dyskusja dotyczyła również współpracy sfery nauki i biznesu, a przede wszystkim potencjalnych obszarów, w których możliwa byłaby realizacja wspólnych projektów tych dwóch środowisk.

Materiały ze spotkania dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się

Zarządzanie aktywami w motoryzacji (asset management) // 21.11.2012

W dniu 21 listopada 2012 roku w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie warsztatowe, którego tematem przewodnim była problematyka zarządzania aktywami w przemyśle motoryzacyjnym. Prelegenci oraz zaproszeni eksperci przedstawili swoje doświadczenia i rekomendacje dla sektora motoryzacji w omawianym zakresie.

Zapisz się

Robotyka i automatyka w przemyśle motoryzacyjnym // 14.11.2012

W dniu 14 listopada 2012 roku w Centrum Targowo-Wystawienniczym EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone tematyce robotyki i automatyki we współczesnym przemyśle motoryzacyjnym.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość bezpłatnego uczestnictwa w odbywających się w tym czasie  na terenie Centrum EXPO SILESIA Targach Robotyzacji i Automatyzacji w Przemyśle ROBOT Show, 5. Targach Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy RubPlast EXPO, a także targach HAPexpo oraz OILexpo.

Materiały ze spotkania dostępne są w zakładce Materiały.

Zapisz się

Podkategorie