O projekcie

Various casino games � 99 84 a list includes visa visa electron pokies online maestro.

Czym jest Automotive Silesia Region?

Głównym celem projektu realizowanego przez Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach jest wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu branży motoryzacyjnej.  Adresatem projektu są przedsiębiorstwa, które myślą o nawiązaniu współpracy z naukowcami, oraz naukowcy, którzy szukają partnera gospodarczego do wspólnych projektów.  W województwie śląskim dostrzegamy unikalne szanse współpracy sfery nauki i biznesu sektora motoryzacyjnego.

Współpraca z nauką gwarantuje transfer wiedzy na wysokim poziomie adekwatnej do potrzeb przedsiębiorców. Wiedza uzyskana przez instytucje naukowe od przedsiębiorców może przyczynić się do efektywnej komercjalizacji technologii. Odbiorcy projektu nabędą umiejętność współpracy przekładającej się potencjalnie na wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu z korzyścią dla mieszkańców regionu.

Jak połączyć siły nauki i biznesu?

Polityka zrównoważonego rozwoju wymaga wspólnych i zdecydowanych działań ze strony małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych oraz samorządów. W ramach projektu chcemy zwrócić uwagę na społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania sektora motoryzacyjnego w województwie śląskim we współpracy z przedstawicielami środowisk naukowych. Pragniemy poruszyć kwestię m.in. ochrony środowiska, logistyki, produkcji pojazdów elektrycznych, a także rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr.

W ramach projektu przewiduje się aktywne działania, przy czym nacisk zostanie położony na spotkania warsztatowe i konferencje prowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów.

Zaproszeni przez nas specjaliści udzielą niezbędnych informacji, w każdym z tematów będących przedmiotem projektu.

Kto skorzysta?

• przedsiębiorstwa, a przede wszystkim sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
• pracownicy uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.
• mieszkańcy,
• gminy i samorządy lokalne.