Podręcznik Uwarunkowania współpracy nauki i biznesu w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury opracowania stanowiącego zwieńczenie blisko dwuletnich prac w ramach projektu Automotive Silesia Region realizowanego przez Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Perspektywy rozwoju motoryzacji w województwie śląskim// 20.03.2013

Prezentacje z konferencji Perspektywy rozwoju motoryzacji w województwie śląskim// 20.03.2013

Obszary współpracy...

W listopadzie 2011r. firma InnoCo Sp. z o.o., członek konsorcjum Silesia Automotive, zrealizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  badanie pt: „Obszary współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim”.

Badanie to stanowi część projektu „AUTOMOTIVE SILESIA REGION” dofinansowanego w ramach Działania 8.2. Transfer Wiedzy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem badania były identyfikacja, charakterystyka i ocena obszarów współpracy sfery nauki i biznesu w sektorze motoryzacyjnym przy uwzględnieniu specyfiki województwa śląskiego.

 

Robotyka i automatyka w przemyśle motoryzacyjnym//14.11.2012

Prezentacje ze spotkania Robotyka i automatyka w przemyśle motoryzacyjnym

 

 

Możliwości zaspokojenia potrzeb...

W grudniu 2012r. firma InnoCo Sp. z o.o., członek konsorcjum Silesia Automotive, zrealizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  badanie pt: „Możliwości zaspokojenia potrzeb regionalnych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w zakresie kompetencji oraz kierunków kształcenia przez jednostki naukowe z województwa śląskiego”.

Badanie to stanowi część projektu „AUTOMOTIVE SILESIA REGION” dofinansowanego w ramach Działania 8.2. Transfer Wiedzy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem badania była identyfikacja oraz charakterystyka potrzeb przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego w zakresie kompetencji zasobów ludzkich, możliwości ich zaspokojenia przez jednostki naukowe z województwa śląskiego oraz wskazanie obszarów współpracy sfery nauki i biznesu działających w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim w tym zakresie.