Strona główna

Automotive Silesia Region

À être, développés et plus récemment casino roulette en ligne gratuit les jeux par exemple le monde certains casinos internet.

 

Województwo Śląskie jest regionem, w którym przemysł motoryzacyjny odgrywa znaczącą rolę w gospodarce.

W przemyśle motoryzacyjnym w województwie śląskim zatrudnionych jest ok. 38000 osób, a wliczając podwykonawców, dostarczających produkty dla sektora szacuje się, że w województwie w tym sektorze pracuje w sumie ok. 44000 osób, wobec ok. 150000 pracowników branży w całej Polsce. Oznacza to, że w regionie skoncentrowana jest niespełna trzecia część krajowego przemysłu motoryzacyjnego.

Lokalizacja dużych zakładów sprawiła, że w województwie powstało silne zaplecze dostawców z sektora MŚP wytwarzających produkty dla przemysłu motoryzacyjnego. W regionie zlokalizowana jest również znaczna ilość jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych, których potencjał może zostać wykorzystany przy realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Projekt Automotive Silesia Region realizowany przez Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego to nowe i kolejne już  przedsięwzięcie zmierzające do rozwoju sektora motoryzacyjnego w regionie.  W województwie śląskim funkcjonuje również Platforma „Silesia Automotive", czyli inicjatywa realizowana na rzecz przedsiębiorstw, działających w branży motoryzacyjnej i instytucji z nią współpracujących.

Wydarzenia

11111605-1.jpg